© Boeke |  februari  2017

© Boeke |  februari  2017

Laatste                                    :


College van B&W bezoekt Rheezerveen en Heemserveen

Van de Heemser Zuivelboerderij, langs het AZC, naar het toekomstige zonnepark aan de Polendwarsweg en de gerealiseerde tunnels onder de N34. Op de fiets brachten plaatsvervangend burgemeester Jan Willem Wiggers en de wethouders Gitta Luiten, Alwin te Rietstap en Martijn Breukelman op 4 september 2020 een werkbezoek aan onze omgeving. En als we de plaatjes zo bekijken: Best een omgeving om trots op te zijn!

Uiteraard kreeg het College deskundige uitleg van Plaatselijk Belang voorzitter Teun Wolbink. We staan “op de kaart”!


Leuke nieuwtjes:

De rubriek Nieuws > is vooral bedoeld om nieuwtjes uit onze omgeving te plaatsen. Lange tijd werd hier weinig gebruik van gemaakt, maar juist in Corona tijd is dit ook een mooie manier om je berichten, bestemd voor de buurt, te laten plaatsen.


Zo stuurden Gerda en Gerdien van obs “De Tweemaster” een leuk en nuttig nieuwtje in over hun Mini-bieb initiatief aan de Elfde Wijk 46.


Lees hierover vooral meer >


Kaartje AED’s

Zie hier > voor het actuele kaartje om de dichtstbijzijnde AED te vinden.


Veilig buitengebied.

We lezen vaak over drugsproblemen op het platteland van Brabant, maar ook in onze streken bestaat naar verluid belangstelling voor bijv. het opkopen van lege schuren door de drugs-scene. Met alle ellende van afpersen, chemische vuilstort en andere misdadigheid als neveneffect.

Om e.e.a. beter in kaart te brengen heeft de gemeente huis-aan-huis een brief verstuurd met daarin een link naar meer info op de site van de gemeente en een link naar een enquête die tot 1 sept 2020 kan worden ingevuld. We roepen alle buurtgenoten op om dit te gaan doen!


Dit najaar Raadsbesluit over verlenging AZC Heemserpoort

Volgend jaar is het alweer 5 jaar geleden dat - in okt 2016 - het AZC Heemserpoort werd geopend. Toen was dat voor een periode van 5 jaar met een eventuele verlenging van nog eens max. 5 jaar.

Om een eventueel verlengingsbesluit te kunnen onderbouwen heeft de gemeente in de afgelopen periode een enquête gehouden onder de direct omwonenden.

De resultaten daarvan werden in de Stentor van 25 juli jl gepubliceerd. Zie hier>.


Eikenprocessierups info via interactieve kaart

De inwoners van de gemeente Hardenberg die melding willen maken van de eikenprocessierups, willen weten of een boom preventief bestreden is en of een melding van overlast in behandeling is, kunnen dit vanaf nu bekijken op een interactieve kaart.


CORONA: Hardenbergse steun voor ondernemers

De gemeente Hardenberg sluit uiteraard aan bij alle maatregelen om ondernemers te steunen die door de Corona-crisis in de problemen komen. Zie hier > en hier > voor meer informatie.
ook voor hardenberg en omgeving geldt: 1,5 meter afstand houden!Bordjes Buurtpreventie

Eind mei 2019 zijn in ons gebied bordjes gemonteerd:

Lees er hier > meer over!Nieuwe themapagina: Zonneparken!

Sinds november 2018 zullen we ons gaan bezighouden met een nieuwe thema: Zonneparken op het beoogde bedrijventerrein Heemserpoort.


21 mei 2019 kwam het onderwerp weer aan de orde in de Gemeenteraad. Daarbij stemde de Raad unaniem in met de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonnepark van Solarfields.


Om de details hiervan overzichtelijk bij elkaar te houden is er een nieuwe Thema-pagina in de website opgenomen. Die vindt u onder de button “Thema’s” links maar nu ook hier >.Informatie gevraagd omtrent oorlogsslachtoffer Karres Rheezerveen

In deze tijd van het jaar gaan onze gedachten weer terug naar de Tweede Wereldoorlog. Ook Rheezerveen kent tenminste één oorlogsslachtoffer, t.w. De heer Johan Christiaan Karres.

Nabestaanden doen momenteel in samenwerking met de Historische Vereniging Hardenberg speurwerk naar de omstandigheden en achtergronden waaronder deze man, vlak voor of zelfs op de dag van de bevrijding werd omgebracht.

Iedereen, en met name de ouderen onder ons, die zich iets weten te herinneren over deze man, zijn verzetsgroep, de plaats van zijn fusillade (terrein van de “landarbeider” van den Berg), of de wachtmeester Douwe de Vries die aangifte deed, of wat verdere opheldering kan geven, wordt verzocht daarover contact op te nemen met Dhr. Wicher Dam van de Historische Vereniging Hardenberg: info@hvhardenberg.nl.

Meer info is te vinden op: http://www.wo2slachtoffers.nl/bio/53430/Karres-Johan-Christiaan.htm en op https://www.hardenberg.nl/?id=554


Gemeente ook via Whatsapp bereikbaar

Vanaf 21 aug 2018 heeft de gemeente een Whatsapp account via 06-15486921. Zie het persbericht >.


Voortgang Windpark de Veenwieken

Voor meer informatie over de actuele planning. Lees meer >.


Tijdelijk asielzoekerscentrum Hardenberg

Eind oktober 2016 is het asielzoekerscentrum Hardenberg geopend op het terrein aan de Jachthuisweg, en zijn de eerste bewoners gearriveerd. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website bij www.hardenberg.nl/heemserpoort >

Daarnaast vindt u verslagen van omwonendenoverleggen en actuele informatie, maar ook de ontstaansgeschiedenis op de blog Heemserpoort > (info site voor en namens omwonenden Heemserpoort).


Whatsapp alert groepen Rheezerveen en Heemserveen
Kijk voor werkwijze en aanmelden >Lid worden ?

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 10,= per jaar.

Het eerste jaar kunt u zelfs gratis kennismaken.

Klik hier >

Home Sponsors Plaatselijk Belang >>> Foto’s voor de website Heeft u ook een leuke foto voor deze website die gemaakt is in Rheezerveen of Heemserveen, laat anderen meegenieten en stuur hem op via de mail of met de post naar de seceretaris van PB (zie bestuur)