© Boeke |  februari  2017

Laatste                                    :


Windmolen kieken?

Windpark “De Veenwieken” heeft via de Stentor laten weten dat er op zaterdag 7 september een open dag zal zijn. Je moet je wel aanmelden voor 1 september. Kijk hier> voor meer informatie.


Mooiste (warmste?) Plekje

De redactie van de Toren heeft alle plaatselijke belangen en buurtverenigingen benaderd met het volgende:

De Toren wil graag iedereen laten meegenieten van ons mooie woongebied. Daarom zijn ze op zoek naar de “favoriete plek” in onze buurt.

De plek kan natuurlijk overal zijn, een mooie plekje in het bos, een plek die van grote betekenis is voor de buurtbewoners, een plek in jouw buurt die je graag aan alle lezers wilt laten zien of een plek waar onze buurt bekend om is.

Misschien heb je de plek al vastgelegd door middel van foto of film, stuur deze foto of film dan op naar redactie@detoren.net onder vermelding van ‘favoriete plek in uw buurt’. Ook wil men graag weten waarom juist dit het favoriete plekje in de buurt is.

Heb je nog geen foto of filmpje maar weet je wel wat je favoriete plek is, stuur dan een mailtje met de NAW gegevens van de persoon met wie de Redactie van de Toren contact kan opnemen. Ze kunnen dan helpen met een foto/film en eventueel het schrijven van een artikel bij deze foto.

De Toren hoopt dat iedereen meedoet. Zodat de lezers van de krant van weekblad de Toren en de website www.detoren.net kunnen meegenieten van je favoriete plek.


We staan weer op de kaart!

Bij het gereedkomen van de nieuwe N34 bleek dat de bewegwijzering naar Rheezerveen verdween. Lastig!

Met steun van CDA-raadslid Anita Vetker is er een duidelijk bordje geplaatst en is Rheezerveen nu weer te vinden vanaf de N36.

Het heeft behoorlijk wat moeite gekost. Maar Rheezerveen kent natuurlijk heel wat bedrijven, o.m. op het gebied van recreatie en toerisme. En dan is zo’n bord toch wel nodig.

(Foto ontleend aan “De Toren”).

Bordjes Buurtpreventie

Eind mei 2019 zijn in ons gebied bordjes gemonteerd:

Lees er hier > meer over!Nieuwe themapagina: Zonneparken!

Sinds november 2018 zullen we ons gaan bezighouden met een nieuwe thema: Zonneparken op het beoogde bedrijventerrein Heemserpoort.


21 mei 2019 kwam het onderwerp weer aan de orde in de Gemeenteraad. Daarbij stemde de Raad unaniem in met de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonnepark van Solarfields.


Om de details hiervan overzichtelijk bij elkaar te houden is er een nieuwe Thema-pagina in de website opgenomen. Die vindt u onder de button “Thema’s” links maar nu ook hier >.Informatie gevraagd omtrent oorlogsslachtoffer Karres Rheezerveen

In deze tijd van het jaar gaan onze gedachten weer terug naar de Tweede Wereldoorlog. Ook Rheezerveen kent tenminste één oorlogsslachtoffer, t.w. De heer Johan Christiaan Karres.

Nabestaanden doen momenteel in samenwerking met de Historische Vereniging Hardenberg speurwerk naar de omstandigheden en achtergronden waaronder deze man, vlak voor of zelfs op de dag van de bevrijding werd omgebracht.

Iedereen, en met name de ouderen onder ons, die zich iets weten te herinneren over deze man, zijn verzetsgroep, de plaats van zijn fusillade (terrein van de “landarbeider” van den Berg), of de wachtmeester Douwe de Vries die aangifte deed, of wat verdere opheldering kan geven, wordt verzocht daarover contact op te nemen met Dhr. Wicher Dam van de Historische Vereniging Hardenberg: info@hvhardenberg.nl.

Meer info is te vinden op: http://www.wo2slachtoffers.nl/bio/53430/Karres-Johan-Christiaan.htm en op https://www.hardenberg.nl/?id=554


Gemeente ook via Whatsapp bereikbaar

Vanaf 21 aug 2018 heeft de gemeente een Whatsapp account via 06-15486921. Zie het persbericht >.


 

Algemene ledenvergadering

Op maandag 25 maart 2019 was er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in “De Klimberg”! Lees meer >.


Voortgang Windpark de Veenwieken

Voor meer informatie over de actuele planning. Lees meer >.


Tijdelijk asielzoekerscentrum Hardenberg

Eind oktober 2016 is het asielzoekerscentrum Hardenberg geopend op het terrein aan de Jachthuisweg, en zijn de eerste bewoners gearriveerd. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website bij www.hardenberg.nl/heemserpoort >

Daarnaast vindt u verslagen van omwonendenoverleggen en actuele informatie, maar ook de ontstaansgeschiedenis op de blog Heemserpoort > (info site voor en namens omwonenden Heemserpoort).


Whatsapp alert groepen Rheezerveen en Heemserveen
Kijk voor werkwijze en aanmelden >Lid worden ?

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 10,= per jaar.

Het eerste jaar kunt u zelfs gratis kennismaken.

Klik hier >

Home Sponsors Plaatselijk Belang >>> Foto’s voor de website Heeft u ook een leuke foto voor deze website die gemaakt is in Rheezerveen of Heemserveen, laat anderen meegenieten en stuur hem op via de mail of met de post naar de seceretaris van PB (zie bestuur)