© Boeke |  februari  2017

Vergaderingen

Vergaderdata van PB in het jaar 2019

Alle bijeenkomsten van het bestuur (B-PB) worden gehouden in

“De Samenkomst”.

De algemene ledenvergadering (ALV) is roulerend

in Samenkomst, Stoetenslagh, Rheezerwold en Klimberg.


Woensdag 9 januari        20.30 uur B-PB

Woensdag 6 februari       20.30 uur B-PB

Woensdag 6 maart         20.30 uur B-PB


Maandag  25 maart        20:00 uur Jaarvergadering ALV

(Camping De Klimberg) Zie verder: Hier >


Woensdag 10 april         20.30 uur B-PB

Woensdag 22 mei          20.30 uur B-PB

Woensdag 19 juni          20.30 uur B-PB

Woensdag 4 september   20.30 uur B-PB

Woensdag 9 oktober       20.30 uur B-PB

Woensdag 11 december  20.30 uur B-PB


Verslag Algemene Ledenverg 2012.pdf

Algemene Ledenvergadering 2019

Een verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2019 kan tegen eind april 2019 op deze plek verwacht worden.


Algemene Ledenvergadering 2018
De Algemene Ledenvergadering op maandag 26 maart in Camping Rheezerwold was opnieuw zeer goed bezocht: Er waren meer dan 50 mensen, waaronder burgemeester Snijders, Liesbeth Kleisen, locatiemanager van het AZC, wijkagent Paul Masselink en een aantal raadsleden en andere vertegenwoordigers van politieke partijen. De gevolgde agenda vindt u hier >.

Teun Wolbink, Martin Koopman, Otto Valk, Anja Lenderink en Lidy Veltink werden onder applaus herkozen. Alie Bosscher was aftredend en had zich niet herkiesbaar gesteld. Er is (nog) geen opvolg(st)er gevonden, dus ook Alie blijft nog even aan. Maar ze ontving al wel vast een fraaie bos bloemen!


De kascommissie was vol lof over het werk van de penningmeester Anja Lenderink die er wegens lichamelijk ongemak helaas zelf niet bij was.


Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren:


Na de pauze hield gastspreker Ronald Brinkman van Vechtstede Notarissen op heel interactieve wijze een verhaal over voogdijschap, levenstestamenten en over de uitzonderlijke positie die het erfrecht in Nederland inneemt ten opzichte van de ons omringende landen.


Het officiële verslag van de ALV van 26 maart 2018 leest u hier >.

Voor verslagen van Algemene Ledenvergaderingen van afgelopen jaren Lees meer >

Contact

© Boeke |  februari 2017