© Boeke |  februari  2017

Laatste                                    :


Nieuwe voorzitter gezocht voor VVN Hardenberg

Ons bereikte het bericht dat Veilig Verkeer Nederland afd Hardenberg een nieuwe voorzitter zoekt. De lange rechte wegen in ons gebied (ver)leiden nog steeds tot te hard rijden en dus tot gevaarlijke verkeerssituaties. U wilt er iets aan doen?
Lees er hier meer over >


N34 afgesloten van 12 maart - 20 april

Van 12 maart - 20 april wordt de N34 afgesloten vanaf de aansluiting op de Jachthuisweg (N343) tot Witte Paal. Daarnaast gaat het wegvak van de Kellerlaan tot ‘t Klooster bij Coevorden ‘s avonds en ‘s nachts dicht van 12 febr - 17 febr. Lees meer >


Eerste evaluatie Bestuursovereenkomst Gemeente Hardenberg met COA (AZC Hardenberg).

Binnenkort is er een eerste evaluatie van de bestuursovereenkomst tussen de Gemeente Hardenberg en het COA. Input vanuit de directe omgeving is mogelijk via het mailadres klankbord.azc@gmail.com.
Lees meer >.


Bouw je eigen buurt.

Zoals sommigen wellicht al gezien hebben is de Gemeente Hardenberg een actie gestart om de wensen en behoeften over de leefomgeving van de bewoners in beeld te brengen.

Die actie heet “Bouw je eigen buurt”. Lees meer >.


Er is ook een bijzonder soort enquête aan verbonden, waarbij je icoontjes uit verschillende categorieën dichter bij huis of juist verderaf kan slepen als je ze belangrijker of minder belangrijk vindt. Een bijzondere enquête: Je hoeft geen vragen te beantwoorden.


Het Bestuur van PB roept iedereen op die enquete te “doen”. Zie www.bouwjeeigenbuurt.nl


Gaat AZC Hardenberg verder afbouwen??

In de maand mei zal het COA besluiten nemen over de verdere afbouw van opvangplaatsen. Lees meer >.


Beroepsschriften windturbines afgewezen

De beroepsschriften bij de Raad van State tegen de plannen van Windmolenpark “De Veenwieken” zijn in januari 2018 afgewezen. Lees meer >.


De gemeente Hardenberg heeft ambities op het gebied van duurzame energie. Deze duurzaamheidsambities kunnen niet gerealiseerd worden met energiebesparing alleen. Daarom ligt de focus in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2015 t/m 2020 op grootschalige duurzame energieproductie. Voor de korte termijn is het streven om in 2020 14% van de totaal opgewekte energie in onze gemeente duurzaam op te wekken.

De gemeenteraad nam 13 december 2016 een besluit over een nota over het energiebeleid voor de korte en langere termijn. Uitbreiding met nog 10 extra windturbines binnen de gemeente Hardenberg wordt genoemd als een belangrijke optie: De verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking maakt duidelijk dat met name extra windenergieprojecten een grote bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van 14% duurzame energieopwekking. Op basis van wet-en regelgeving zijn er potentiele locaties voor windenergie aanwezig binnen onze gemeente”.

Hierbij zal dus o.a. weer gekeken worden naar het huidige zoekgebied (waar ook Rheezerveen onder valt). Lees de nota hier >


Tijdelijk asielzoekerscentrum Hardenberg

Eind oktober 2016 is het asielzoekerscentrum Hardenberg geopend op het terrein aan de Jachthuisweg, en zijn de eerste bewoners gearriveerd. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website bij www.hardenberg.nl/heemserpoort >

Daarnaast vindt u verslagen van omwonendenoverleggen en actuele informatie, maar ook de ontstaansgeschiedenis op de blog Heemserpoort > (info site voor en namens omwonenden Heemserpoort).


Buitengebied Hardenberg krijgt heeft glasvezel!

Inmiddels is de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Hardenberg (nagenoeg) voltooid.

Lees hier > meer of op de website Glasvezel buitenaf >

Whatsapp alert groepen Rheezerveen en Heemserveen
Kijk voor werkwijze en aanmelden >Lid worden ?

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 10,= per jaar.

Het eerste jaar kunt u zelfs gratis kennismaken.

Klik hier >

Home Sponsors Plaatselijk Belang >>> Foto’s voor de website Heeft u ook een leuke foto voor deze website die gemaakt is in Rheezerveen of Heemserveen, laat anderen meegenieten en stuur hem op via de mail of met de post naar de seceretaris van PB (zie bestuur)