Oranjefeest vol activiteiten en vermaak

Overgenomen uit “De Toren” van za 20 mei 2023 Hardenberg Nog een paar weken en dan gaan alle remmen los rond Rheezerveen-Heemserveen. Het bestuur van de plaatselijke Oranjebuurt heeft een prachtig gevarieerd programma opgezet voor het Oranjefeest dat van 7 tot en met 10 juni in de buurtschap wordt gevierd.  De aftrap van de feestelijkheden … Lees meer

Teun Wolbink geridderd!

Velen van jullie hadden het vast al gezien: Teun Wolbink heeft een “lintje” gekregen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Plaatselijk Belang is trots op onze jonge Ridder en ook vanaf deze kant feliciteren we Teun van harte met deze decoratie! Teun heeft vele jaren als voorzitter, maar vooral als een … Lees meer

Algemene Ledenvergadering 20 maart 2023

Zorg dat u er ook dit jaar weer bij bent!Maandag 20 maart 2023 Aanvang: 20.00 uurPlaats:  Camping: “De Klimberg”, Ommerweg 27,7797 RD Rheezerveen Zie ook Verslagen ALV. Aanwezige gasten o.a. Burgemeester Maarten Offinga, Linda Verschuur (gebiedswethouder), Ingrid Franke (contactambtenaar Gemeente Hardenberg) enJohan Bel (“Mijn Waterfabriek”).Dé kans dus om antwoord te krijgen van bestuur en aanwezige … Lees meer

Nieuwe cursussen Reanimeren

Er worden weer herhaalcursussen Reanimeren gegeven! Data zijn: 20 februari, 14 maart en 27 maart 2023 De cursussen worden bekostigd vanuit het AZC-omwonendenbudget. Zie meer op de pagina over AED’s of zoek direct contact met Stichting RANOO

Weer een AED erbij!

Onze omgeving is weer verrijkt met een nieuwe AED!Het apparaat werd geplaatst bij, en medegefinancierd door het bedrijf Kekkilä-BVB Gardening BV, aan de Rheezerveenseweg 1b. Dit bedrijf stond tot voor kort in onze omgeving bekend onder de naam Bogro. Goed om weer eens stil te staan bij de Automatische Externe Defibrillator, het apparaat waarmee het … Lees meer

Groene Karavaan

Van 28 januari tot 11 februari komt “De Groene Karavaan” in het Vechtdal! Inwoners kunnen zelf aan de slag met erfvergroening of buurtprojecten. Ook kan men tijdens deze periode aan andere activiteiten meedoen in de natuur. E.e.a. wordt georganiseerd door “Natuur voor Elkaar” in samenwerking met Stimuland en Natuuractiviteitencentrum “De Koppel”. Zo is er een … Lees meer

Burgemeester wandelt naar Rheezerveen

Zoals eerder al in De Toren werd vermeld, wandelt onze burgemeester, Maarten Offinga, graag en loopt hij daarbij alle 29 kernen in onze gemeente af.Vanwege die 29 kernen noemt hij zijn wandeling: Donderdag 24 november a.s. startte hij ’s middags in Collendoorn en kwam omstreeks 16:30 uur aan in Rheezerveen in “De Samenkomst”. Daar was … Lees meer

Wethouder bezoekt Bestuursvergadering PB

Op woensdag 12 oktober j.l. waren onze nieuwe gebiedswethouder Linda Verschuur en contactambtenaar Ingrid Franke te gast bij de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Rheezerveen/Heemserveen. Na een voorstelrondje heeft onze voorzitter, Eddy Schottert, een inleiding gegeven over de bijzonderheden van Heemserveen/Rheezerveen. Daarna werden o.a. de volgende zaken besproken: Ontwikkelingen m.b.t. Industrieterrein Heemserpoort, Stand van zaken van … Lees meer