Algemene Ledenvergadering 20 maart 2023

Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang

Zorg dat u er ook dit jaar weer bij bent!
Maandag 20 maart 2023

Aanvang: 20.00 uur
Plaats:  Camping: “De Klimberg”, Ommerweg 27,

7797 RD Rheezerveen

Zie ook Verslagen ALV.

Aanwezige gasten o.a.

Burgemeester Maarten Offinga, Linda Verschuur (gebiedswethouder), Ingrid Franke (contactambtenaar Gemeente Hardenberg) en
Johan Bel (“Mijn Waterfabriek”).
Dé kans dus om antwoord te krijgen van bestuur en aanwezige speciale gasten op al uw vragen betreffende Rheezerveen en Heemserveen.  

Welkom!

Ook niet-leden zijn van harte welkom op deze ALV!
En besluit u toch lid te worden? Het 1e jaar is zelfs gratis!

Agenda:

Download de agenda hier.

 1. Opening door de voorzitter Eddy Schottert;
 2. Mededelingen;
 3. Verslag van de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering van 14-03-2022.
 4. Terugblik afgelopen jaar / actuele zaken / mededelingen, o.a. over:
  AED’s en reanimatiecursus; Ontwikkelingen Industrieterrein Heemserpoort; het AZC etc.
 5. Zonnepark Heemserveen;
 6. Financiële verantwoording over de afgelopen jaren;
  Benoemen nieuwe kascommissie.
 7. Bestuursmutaties;
  Aftredend zijn Alexander Pullen, Frank Detert Oude Weme, Henk Schuldink, Anja Lenderink en Harry Redder
  Het bestuur stelt herbenoeming voor van Anja Lenderink, Alexander Pullen en Harry Redder.
  Henk Schuldink en Frank Detert Olde Weme stellen zich niet beschikbaar voor een volgende periode.
  Als opvolger voor Henk Schulding stelt het bestuur Roelof Kamphuis voor. Voor de opvolging van Frank Detert Olde Weme is momenteel nog een vacature.

  Conform de statuten is het mogelijk kandidaten voor te dragen. Deze voordracht, getekend door 10 of meer leden, dient voor aanvang van de vergadering bij het bestuur te worden ingediend.
 8. Rondvraag;

  PAUZE (mogelijkheid tot betaling van de contributie voor 2023)

  Dhr. Johan Bel (Mijn Waterfabriek)
  Klimaatverandering en druk op de drinkwatervoorziening maken het noodzakelijk om regenwater op te vangen en te gebruiken. Wat zijn de mogelijkheden in uw woning of bedrijfspand?
 9. Sluiting;

Onder het genot van een gehaktbal en een drankje kunnen daarna, in informele sfeer, alle brandende vragen gesteld worden die er nog resteren.

Plaats een reactie