Onderhoud wegen

In mei 2022 heeft de Gemeente een concept meerjarenprogramma wegenonderhoud 2023 – 2025 aan het PB bestuur gezonden..

Alle Plaatselijke Belangen, wijkverenigingen en externe stakeholders zoals LTO, waterschappen en provincie Overijssel is gevraagd hierop te reageren.

Deze reacties zijn in de afgelopen periode verzameld en het College van Burgemeester en Wethouders heeft dit programma op dinsdag 15 november 2022 vastgesteld. De doorlooptijd van het totale proces heeft helaas langer geduurd dan verwacht maar het levert geen vertraging op in de uitvoering. De prioriteiten bij het onderhoud van wegen worden overigens in het algemeen beoordeeld op basis van Bestuurlijke Uitgangspunten.

Op onderdelen kunnen, t.o.v. het eerdere concept, onderdelen zijn geschoven of zijn mogelijk accenten anders gelegd.

Hieronder is het programma voor Rheezerveen / Heemserveen weergegeven.

JaarGebiedWegVanTotMaatregel
2024Rheezerveen/HeemserveenElfde WijkInrit huisnr. 7cBaanbrekerswegBermversteviging aanbrengen
2025Rheezerveen/HeemserveenElfde WijkGemeentegrens Ommen200 m1 voor SpekopswijkBermversteviging aanbrengen
2025Rheezerveen/HeemserveenElfde Wijk200 m1 voor Spekopsw.Inrit huisnr. 7cBermversteviging aanbrengen

Daarnaast had ons Plaatselijk Belang nog een aantal op- en aanmerkingen:

Opmerking / suggestie Plaatselijk Belang (beknopt)Reactie gemeente (beknopt)
Onderveldsweg toegevoegd voor 2024 De meerjarenplanninggroot wegenonderhoud is op 18 mei besproken in de bestuursvergadering van ons Plaatselijk Belang Rheezerveen/Heemserveen. Als bestuur gaan wij akkoord met het gestuurde voorstel. Wel willen wij onze grote zorg uitspreken over de kwaliteit van de bermen langs meerdere wegen in ons gebied. Gevaarlijke situaties zijn niet uit te sluiten! Wij hopen dat hier aandacht aan besteed kan worden.Vanuit het separate bermverstevigingsprogramma worden de meest urgente situaties geprogrammeerd. Daarnaast hebben wij klein dagelijks onderhoud.

Voor 2023 zullen de werkzaamheden grotendeels voor de bouwvak van 2023 worden afgerond. De uitvoeringscommunicatie zal voorafgaand nog plaatsvinden.

In 2025 zal opnieuw een meerjarenprogramma wegenonderhoud worden opgesteld voor de jaren 2026, 2027 en 2028.