AED

Automatische Externe Defibrilatoren

Hoe werkt het?

Als u als omstander of familielid te maken krijgt met iemand die in elkaar zakt belt u altijd direct 112!

De hulpdiensten sturen dan direct een Whatsapp-bericht vanuit de database van HartslagNu uit. Dit bericht wordt naar alle aangesloten burgerhulpverleners (in de buurt van het slachtoffer) verzonden. In dit bericht staan de volgende gegevens:

● De locatie van het slachtoffer
● De locatie van de dichtstbijzijnde AED
● De toegankelijkheid van de AED (pincode, tijd waarop de AED bereikbaar is, indien de AED binnen is geplaatst)

Dus als u zelf geen burgerhulpverlener bent heeft het geen zin om te proberen een AED op te halen.

Waar bevinden de AED’s zich?

Voorjaar 2020: Mede dankzij de compensatiegelden vanwege de komst van het AZC is ons gebied inmiddels goed voorzien van AED’s. Op onderstaand kaartje is goed te zien waar ze zich bevinden.

Geld beschikbaar voor onderhoud en vernieuwing van AED’s.
Maart 2018: Met de gelden die vanwege de komst van het AZC beschikbaar zijn gesteld als “compensatie” aan de directe omgeving worden de AED’s in ons gebied onderhouden.

Achtergrond informatie

Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt hoe beter. Tegenwoordig zijn op vele plaatsen in Nederland publieke AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) beschikbaar. Naast een snelle alarmering van de meldkamer is wellicht het belangrijkste aspect bij een AED-project de participatie van getrainde burgers die oproepbaar zijn. Kijk voor meer informatie op: Stichting Hartveilig Hardenberg en Stichting RANOO.

Zelf Burgerhulpverlener worden?

Op de oproep van het bestuur van PB in 2010 om zich aan te melden als burgerhulpverlener voor toekomstige AED’s in Rheezerveen / Heemserveen kwamen verheugend veel reacties binnen.
Met enige regelmaat worden in onze buurtschap reanimatie- en AED- (vervolg-)cursussen georganiseerd door Stichting RANOO. Daar kunt u zich ook aanmelden als burgerhulpverlener. Cursuskosten worden vaak vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wat eraan vooraf ging

In april 2010 is door het bestuur van PB een werkgroep AED ingesteld.
Naar aanleiding van de ledenvergadering van 22 maart 2010 is een werkgroep AED door het bestuur van PB ingesteld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor AED’s in ons gebied.
Werkgroepleden waren: Ineke Reiling, Martien van Lenthe en Martin Koopman.

De werkgroep AED van PB heeft in 2010 de AED’s in de omgeving van Rheezerveen en Heemserveen geïnventariseerd.
In Rheezerveen en Heemserveen zelf zijn op dat moment uitsluitend twee AED’s op campings aanwezig.

Plaatselijk Belang Rheezerveen-Heemserveen heeft vervolgens de mogelijkheden onderzocht om in ons gebied
één of meerdere AED’s te plaatsen. De werkgroep heeft na dit onderzoek aan het bestuur het voorstel gedaan om er in ieder geval één te realiseren bij “De Samenkomst” en liefst indien mogelijk, op nog enkele plekken in ons gebied.

Het bestuur had voor de Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2011 voormalig bestuurslid van Hartveilig Hardenberg Wil Jaegers uitgenodigd om wat meer over de AED’s te vertellen. Wil Jaegers is tevens ervaringsdeskundige op dit gebied. Het verhaal van de eigen ervaringen van dhr. Jaegers maakten duidelijk dat een hartstilstand iedereen kan overkomen, hoe gezond je ook denkt te leven, en hij deed aan het eind van zijn indrukwekkende verhaal een oproep aan de mensen in de zaal om zich allemaal als vrijwilliger op te geven: “U kunt mensenlevens redden!”
Na deze uiteenzetting kwam het bestuur met een voorstel om uit de kas van het PB twee AED’s te financieren. Deze zouden om een goede spreiding te krijgen, kunnen worden geplaatst op camping De Klimberg en Camping De Fjordenhof. Beide bedrijven hebben toegezegd in dit geval ook voor een (sponsor)bijdrage voor de AED’s te willen zorgen. Tevens wil de Stichting Samenkomst een AED aanschaffen. Met 3 extra apparaten is er een goede dekking in het hele gebied gewaarborgd.
De ledenvergadering ging unaniem akkoord met de financiering van 2 AED’s uit de verenigingskas.