Geplande vergaderdata

Alle bestuursvergaderingen worden gehouden in “De Samenkomst”.
De Algemene ledenvergadering worden meestal in een van campings in ons gebied gehouden.

2022:

Wo 14 – 09 20.30 uur Bestuursvergadering
Wo 12 – 10 20.30 uur Bestuursvergadering
Wo 23 – 11 20.30 uur Bestuursvergadering

2023:

Algemene ledenvergadering in 2023:
Maandag 20 maart  om 20:00 uur in De Klimberg,
Ommerweg 27, 7797 RD Rheezerveen