Geplande vergaderdata

Alle bestuursvergaderingen worden gehouden in “De Samenkomst”.
De Algemene ledenvergadering worden meestal in een van campings in ons gebied gehouden.

2024:

Algemene ledenvergadering in 2024:
Maandag 18 maart om 20:00 uur in Vakantiepark ’t Rheezerwold; Larixweg 7; 7796 HT Heemserveen

Aanwezige gasten o.a.
Alwin Mussche (gebiedswethouder), Ingrid Franke (contactambtenaar Gemeente Hardenberg)

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter Eddy Schottert.
 2. Mededelingen.
 3. Verslag van de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering van 20-03-2023;
  Dit verslag vindt u hier.
 4. Terugblik afgelopen jaar / actuele zaken / mededelingen, over o.a.
  Ontwikkelingen Industrieterrein Heemserpoort; het AZC, zonnepark Heemserveen etc.
 5. Financiële verantwoording over de afgelopen jaren;
  Benoemen nieuwe kascommissie.
 6. Bestuursmutaties;
  Aftredend zijn Anja Lenderink en Alexander Pullen. Het bestuur stelt herbenoeming voor van Anja Lenderink. Alexander Pullen stelt zich niet beschikbaar voor een volgende periode. Als opvolger van Alexander stelt het bestuur de benoeming voor van H.Bouwhuis.

  Conform de statuten is het mogelijk kandidaten voor te dragen. Deze voordracht, getekend door 10 of meer leden, dient voor aanvang van de vergadering bij het bestuur te worden ingediend.
 7. Rondvraag;

  PAUZE (mogelijkheid tot betaling van de contributie voor 2024)
 8. Dhr. Simon Vroemen, Asset Manager NAM over de plannen van NAM om een extra gasput te gaan boren vanaf de locatie Collendoornerveen -01. Na de presentatie is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
 9. Sluiting;
  Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen daarna in informele sfeer alle vragen gesteld worden die er nog resteren.

Bestuursvergaderingen in 2024 (telkens in “De Samenkomst”):

17 januari; 20:00 uur

28 februari; 20:00 uur

8 mei; 20:00 uur

26 juni; 20:00 uur

4 september; 20:00 uur

23 oktober; 20:00 uur

4 december; 20:00 uur