Geplande vergaderdata

Alle bestuursvergaderingen worden gehouden in “De Samenkomst”.
De Algemene ledenvergadering worden meestal in een van campings in ons gebied gehouden.

2023:

Algemene ledenvergadering in 2023:
Maandag 20 maart  om 20:00 uur in De Klimberg,
Ommerweg 27, 7797 RD Rheezerveen

Bestuursvergaderingen in 2023 (telkens in “De Samenkomst”):

3 mei; 20:00 uur

21 juni; 20:00 uur

6 september; 20:00 uur

18 oktober; 20:00 uur

29 november; 20:00 uur