Bestuur

Plaatselijk Belang heeft een actief bestuur. De namen en de contactgegevens van de bestuursleden staan hieronder:

Bestuurslid / functieemail
Eddy Schottert, voorzitteremail
Harry Redder, secretarissecretaris@pbrheezerveenheemserveen.nl; tel. 06-29 358808
Anja Lenderink, penningmeesteremail
Henk Bosscher, bestuurslidemail
Esther Hamhuis, bestuurslidemail
Martijn Lawant, bestuurslidemail
Hans Bouwhuis, bestuurslidemail
Jenny Altena – Bouwhuis, bestuurslidemail
Roelof Kamphuis, bestuurslidemail

Contact met het Bestuur

Leden zijn altijd welkom op de bestuursvergaderingen om zaken in te brengen. Klik hier voor de vergaderdata.

Er zijn binnen het bestuur diverse werkgroepen / afvaardigingen:

Omwonendenoverleg AZC: Namens Plaatselijk Belang zitten Eddy Schottert en Anja Lenderink (als plaatsvervangster) in dit overleg.

Werkgroep N34 (focusgroep): Eddy Schottert.

Werkgroep Bedrijventerrein Heemserpoort / Haardijk: Henk Bosscher

Over al deze onderwerpen, maar ook over nieuwe zaken kunt u contact opnemen met deze personen of met het bestuur.