Bedrijventerrein Heemserpoort

Nadat het bestemmingsplan is behandeld heeft geen feitelijke ontwikkeling van het bedrijventerrein plaatsgevonden, o.m. als gevolg van de economische crisis 2008-2012. In 2015 gaat de gemeente in op een verzoek van het COA voor de vestiging van een AZC. Zie hiervoor de thema-pagina AZC Heemserpoort. In 2018 volgt een voorstel voor de vestiging van een zonnepark. Ook daarvoor is een aparte thema-pagina Zonneparken beschikbaar.

Maart 2024 Twaalf jaar later. Nieuwe plannen worden ontwikkeld.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2024 werden opties voor de (nieuwe) ontsluiting voor bedrijvenpark de Heemserpoort gepresenteerd.

Februari  2012 Voorontwerp Bedrijvenplan Heemserpoort

Het voorontwerp bestemmingsplan zal ten behoeve van de inspraak vanaf donderdag 9 februari 2012 gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen. Op maandag 13 februari 2012 is door de gemeente Hardenberg een inloopbijeenkomst over dit plan gehouden.

Voorontwerp Bestemmingsplan downloaden.

Regels Bestemmingsplan downloaden.

Februari / maart 2010

Het verzoek om het nieuwe bedrijvengebied Heemserpoort in omvang te beperken is succesvol geweest. Dit wordt door het gemeentebestuur en de Raad volledig overgenomen, zodat het bedrijventerrein Heemserpoort vooralsnog beperkt blijft tot de grens die gevormd wordt door de bomenrij halverwege de Heemserveldweg en Polendwarsweg.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2010 gaf wethouder Douwe Prinsse een toelichting over het nieuwe industrieterrein Heemserpoort, dat een duurzaam industrieterrein moet worden voor kleinschalige bedrijven en een combinatie van wonen en werken. Als gevolg van de inspraak wordt niet 35 maar slechts 25 hectare aangelegd. Het nieuwe terrein is nodig omdat nu nog slechts 5 kleinere kavels bedrijventerrein beschikbaar zijn. Hoewel de huidige vraag naar terreinen beperkt is zal die in de nabije toekomst hopelijk weer aantrekken.

Schetsmatige verbeelding van het struktuurplan Heemserpoort

Hieronder kunnen de documenten worden gevonden die de basis vormden voor het Raadsbesluit van 16 februari 2010 over de structuurvisie Heemserpoort.

Raadsbesluit

Bijlage bij het raadsbesluit

Struktuurvisie

Verbeelding van de struktuurvisie

Zienswijzenverslag

Januari  2010

De gemeente is van plan nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen tussen Jachthuisweg, Kroondijk, Heemserveldweg en Polenweg. In de in 2009 gepresenteerde uitwerking was sprake van een groter bebouwd gebied dan in eerdere versies van de plannen. Oorspronkelijk was sprake van begrenzing tot de Polendwarsweg, later tot aan de hoogspanningsleiding resp. de bomenrijd halverwege tussen Heemserveldweg en Polendwarsweg. In het in 2009 gepresenteerde plan reikt de bebouwing tot voorbij de hoogspanningsleiding en zou op niet te grote afstand van de Heemserveldweg komen. In de toekomst zou helemaal tot aan deze weg gebouwd kunnen worden zodat daar gelegen woningen volledig omsloten worden door het industrieterrein.