Thema’s

Wat is actueel in en rond onze buurtschap?

Zonneparken

In november 2018 legde het College van B&W initiatieven voor aan de gemeenteraad voor de aanleg van zonneparken op een aantal plaatsen binnen de gemeente.

Op de themapagina voor Zonneparken vindt u meer hierover.

Buurtalert

In onze buurtschap is vrijwel ieder huishouden lid van de buurt-whatsapp-alert groep. Het doel ervan is verhoging van de veiligheid in onze buurtschap. Dat brengt ook een aantal afspraken met zich mee.

Hoe u lid wordt en welke afspraken er voor de buurt whatsappgroep van toepassing zijn leest u op de themapagina voor het buurtalert.

AED’s

Een ander veiligheidsaspect betreft de in de buurt aanwezige AED’s (Automatische Externe Defibrillators) die levensreddend kunnen zijn bij acute hartstilstand.

Ook hieraan is een themapagina gewijd.

AZC Heemserpoort

Sedert 2015 is er in ons gebied een asielzoekerscentrum gevestigd.

Meer details hierover zijn te vinden op de themapagina voor het AZC.

Windturbines

Na een lange aanloopperiode en veel procedures is sinds 2020 het windpark De Veenwieken in productie gekomen.

Wat daaraan vooraf ging is te vinden op de themapagina voor de windturbines.