Wethouder bezoekt Bestuursvergadering PB

Op woensdag 12 oktober j.l. waren onze nieuwe gebiedswethouder Linda Verschuur en contactambtenaar Ingrid Franke te gast bij de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Rheezerveen/Heemserveen.

Wethouder Linda Verschuur

Na een voorstelrondje heeft onze voorzitter, Eddy Schottert, een inleiding gegeven over de bijzonderheden van Heemserveen/Rheezerveen. Daarna werden o.a. de volgende zaken besproken:

  • Ontwikkelingen m.b.t. Industrieterrein Heemserpoort,
  • Stand van zaken van het toekomstige zonnepark (Solar Fields)
  • Omgevingsvisie Heemserveen/Rheezerveen
  • Aantal verkeerssituaties.

Plaats een reactie