Nieuwe cursussen Reanimeren

Er worden weer herhaalcursussen Reanimeren gegeven! Data zijn: 20 februari, 14 maart en 27 maart 2023 De cursussen worden bekostigd vanuit het AZC-omwonendenbudget. Zie meer op de pagina over AED’s of zoek direct contact met Stichting RANOO

Weer een AED erbij!

Onze omgeving is weer verrijkt met een nieuwe AED!Het apparaat werd geplaatst bij, en medegefinancierd door het bedrijf Kekkilä-BVB Gardening BV, aan de Rheezerveenseweg 1b. Dit bedrijf stond tot voor kort in onze omgeving bekend onder de naam Bogro. Goed om weer eens stil te staan bij de Automatische Externe Defibrillator, het apparaat waarmee het … Lees meer

Groene Karavaan

Van 28 januari tot 11 februari komt “De Groene Karavaan” in het Vechtdal! Inwoners kunnen zelf aan de slag met erfvergroening of buurtprojecten. Ook kan men tijdens deze periode aan andere activiteiten meedoen in de natuur. E.e.a. wordt georganiseerd door “Natuur voor Elkaar” in samenwerking met Stimuland en Natuuractiviteitencentrum “De Koppel”. Zo is er een … Lees meer

Burgemeester wandelt naar Rheezerveen

Zoals eerder al in De Toren werd vermeld, wandelt onze burgemeester, Maarten Offinga, graag en loopt hij daarbij alle 29 kernen in onze gemeente af.Vanwege die 29 kernen noemt hij zijn wandeling: Donderdag 24 november a.s. startte hij ’s middags in Collendoorn en kwam omstreeks 16:30 uur aan in Rheezerveen in “De Samenkomst”. Daar was … Lees meer

Wethouder bezoekt Bestuursvergadering PB

Op woensdag 12 oktober j.l. waren onze nieuwe gebiedswethouder Linda Verschuur en contactambtenaar Ingrid Franke te gast bij de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Rheezerveen/Heemserveen. Na een voorstelrondje heeft onze voorzitter, Eddy Schottert, een inleiding gegeven over de bijzonderheden van Heemserveen/Rheezerveen. Daarna werden o.a. de volgende zaken besproken: Ontwikkelingen m.b.t. Industrieterrein Heemserpoort, Stand van zaken van … Lees meer

Actie 1K Z1E J3

De Actie 1K Z1E J3 is een campagne om zelfdoding te voorkomen. Een vervolg op de World Suicide Prevention Day (10 sept. jl).Zie dit verslag.Ook in Rheezerveen zijn nu op diverse bankjes koperen plaatjes geschroefd zoals hieronder. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: … Lees meer

WO II Vliegtuigcrash

16 februari 1945 crashte er nabij het Stoetenslagh een Amerikaanse B-17G bommenwerper. Een toelichting over wat daar toen gebeurde is opgetekend door Herman Redder. In het Colenbranderbos vinden we daarvan nog een stille getuige: In De Stentor van 17 augustus 2022 werd uitgebreid aandacht aan deze gebeurtenis geschonken toen nabestaanden de plek des onheils kwamen … Lees meer

Website Plaatselijk Belang vernieuwd!

Een heel nieuwe website! Was dat dan nodig? Ja. Het systeem om de website te onderhouden is enige tijd geleden overgegaan naar een abonnements-systeem. Met maandelijkse of jaarlijkse extra kosten als gevolg. Daarom hebben we de website omgebouwd naar het wijd en zijd (gratis) gebruikte beheersysteem WordPress. WordPress heeft talloze voordelen en er zijn ook … Lees meer

Raad: oproep om aangifte te doen

Naar aanleiding van de uitspraken van Burgemeester Offinga over het gedrag van een aantal AZC-bewoners roept de raad op om vooral aangifte te doen. Tegelijkertijd wordt er ook gezocht naar nuancering. Zie het Stentor-bericht van 23 juli 2022. Verder reageren andere burgemeesters in de omgeving met nuancering en ook veel asielzoekers zelf.